top of page

SELMA

Značka Selma for actors vznikla v roce 2020 z potřeby oddělit několikaletou prácipro herce a jiné activity vzdělávání a poradenství v audiovizuální tvorbě, kterými seSelma Ročková ve své profesi zabývá.Selma for actors zastupuje profesionální herce i studenty herectví, poskytujeporadenství hercům nezastupovaným a spolupořádá workshopy a přednášky proherce, kteří chtějí prohlubovat své umělecké i praktické schopnosti potřebné profungování v audiovizuální branži.“Práci hereckého agenta vnímám jako most mezi produkcí a hercem, kterýzjednodušuje a urychluje vzájemnou domluvu a provozní komunikaci. Směremk herci se jedná nejen o vedení kalendáře a další organizační a právní prvky, kteréjsou u každého agenta samozřejmostí, ale hlavně o odbornou a lidskou podporu anavigaci během všech stadií kariéry.“

bottom of page